Ako budú rásť ceny energií

Ceny energií rastú v dôsledku celosvetového nedostatku dodávok plynu. Prečo ceny energií rastú, čo to znamená pre spotrebiteľov a ich účty za elektrinu a ako to ovplyvní rast cien potravín a služieb.

Aj keď ceny plynu sú pre domácnosti zastropované, rast cien sa prejavuje na spotrebiteľských cenách tovarov a služieb. Bežný spotrebiteľ si všíma najmä rast cien potravín, ktoré rastú oveľa vyššie ako je uvádzaná inflácia. To núti spotrebiteľov šetriť pri iných tovaroch a službách, čo sa postupne isto premietne do poklesu vnútornej spotreby trhu. Pri dlhodobejšom trende to môže spôsobiť stagnáciu trhu alebo dokonca pokles. Netreba zabudnúť ani na rast cien pohonných hmôt, ktoré ovplyvňujú ceny do výraznej miery.

V súvislosti s rastom energií, rastú aj úrokové sadzby bánk. Aj keď na prvý pohľad je aktuálna výška úrokových sadzieb stále nízka, je to čiastočne návratom k normálu. Na sadzby s úrokom pod 1% už môžeme na dlhší čas zaiste zabudnúť.  Otázne je, ako sa rast úrokov premietne do nálady kupovať nové byty alebo domy. Tu je potrebné hľadať problém skôr v enormnom raste cien stavebných materiálov. Developeri budú chcieť zachovať svoje zisky. Rast cien nehnuteľností môže byť preto príliš veľký, čo odradí investovať do kúpy nehnuteľnosti. Stavebníctvo preto čakajú ťažké mesiace. Stavebnému biznisu by mohol pomôcť štát pri väčších infraštruktúrnych projektoch, avšak súčasná vláda nemá nič zmysluplné v pláne.

Je teda dosť možné, že aj plán obnovy sa zmení len na rozdávanie peňazí na krátkodobé projekty, ktoré nebudú mať pre spoločnosť prínos.

Samozrejme, na ceny energií, tovarov aj služieb bude mať najväčší vplyv vojnový konflikt. Aktuálne je situácia neprehľadná a mierové riešenie nie je na programe dna. Skôr sa dá očakávať, že konflikt bude dlhodobejšie a spôsobí dlhší čas neistotu u dodávateľov aj spotrebiteľov.

Welcome to Primabyvanie.sk, where words come alive and stories unfold! We are not just a company; we are a passionate team of wordsmiths dedicated to bringing your ideas to life through the art of blogging.

Newsletter