Betonárska oceľ – čo to je a na čo je potrebná

Betonárska oceľ sa používa na vystužovanie a spevňovanie železobetónových monolitických konštrukcií, vytváranie pracovných armatúr a stavebných konštrukcií. Absorbuje napätie a spevňuje betón v stlačenej zóne.

Betonárska oceľ sa zvyčajne vyrába vo zvitkoch alebo liatych tyčiach a žiadna konštrukcia sa bez nej nezaobíde.

Druhy betonárskej ocele

Existujú dva typy betonárskej ocele: tvarovaná za studena s priemerom 3 až 8,5 mm a valcovaná za tepla s priemerom 7 až 85 mm. Okrem druhov je tiež rozdelená do tried, ktoré sú určené vlastnosťami a kvalitou:

• AII – používa sa na výrobu montážneho kovania, pántov, retiazok a svoriek, avšak pre nízku potivosť a odolnosť proti zničeniu nebude pracovne dobre fungovať.

• AIII – považuje sa za ideálne na vytváranie pracovných svoriek a tvaroviek.

• AIV je najbežnejšia, univerzálna oceľ, ktorá sa používa predovšetkým na vytváranie pracovných armatúr.

• AV – pred výrobou namáhanej špecializovanej výstuže je tepelne utesnená, čím je odolnejšia voči akýmkoľvek vonkajším vplyvom.

Betonárska oceľ vyšších akostí môže teoreticky nahradiť nižšie akosti, ale vystuženie nižších akostí nemôže nahradiť vyššie akosti.

Kde sa používa armovacia oceľ

Oceľ, ktorá sa používa v stavebníctve, umožňuje znížiť spotrebu kovu, takže nákladová cena väčšiny železobetónových konštrukcií klesá a klesá v priemere o 45-65%. To umožňuje výrazne znížiť investície do výstavby.

Samozrejme, veľa závisí od technológie. Na zvýšenie pevnosti betonárskej ocele sa hutnícke závody uchyľujú k špeciálnemu spracovaniu priamo vo výrobnom procese. Najčastejšie pred kreslením alebo extrakciou.

Betonárska oceľ musí mať certifikát potvrdzujúci jej kvalitu, pas, v ktorom sú uvedené všetky jej vlastnosti, zloženie kovu a zliatin, ako aj ukazovatele pevnosti. Ak tomu tak nie je, je potrebné vykonať štandardné testovanie.

Medzi vlastnosti betonárskej ocele patrí vysoký stupeň rovnomernosti, schopnosť odolať poruche alebo lomu, absencia viditeľných chýb pri namáhaní, plasticita a ľahká ťažnosť pri nadmernom namáhaní, ako aj nízka citlivosť na koróziu. Ak sa všetky vyššie uvedené charakteristiky zhodujú, znamená to, že betonárska oceľ je kvalitná a môže sa použiť v stavebnej výrobe alebo na vystuženie.

Výstuže používané v stavebníctve musia byť skladované v priaznivých podmienkach s visačkami, ktoré pomôžu nezamieňať ich.

Welcome to Primabyvanie.sk, where words come alive and stories unfold! We are not just a company; we are a passionate team of wordsmiths dedicated to bringing your ideas to life through the art of blogging.

Newsletter