Oceľové uzavreté profily obdĺžnikového prierezu

V súkromnej a komunálnej výstavbe zohráva veľkú úlohu uzavretý profil obdĺžnikového prierezu. Konštrukcia zložitých konštrukcií sa nezaobíde bez tohto typu valcovaného kovu, pretože obdĺžnikové profily alebo Jäklové profily sú ekonomickejšie na použitie. Zároveň si zachovávajú vysokú pevnosť, odolávajú teplotným zmenám, deformáciám, statickému a dynamickému zaťaženiu.

Jäklové profily obdĺžnikového prierezu sú žiadané v oblasti stavebníctva, najmä – lodiarstva a mestskej výstavby, energetiky a priemyslu. Takéto výrobky zabezpečujú fungovanie kotolní, laboratórií, výskumných centier a iných zariadení. Jäklové profily sa používajú pri výrobe zložitých zdvíhacích mechanizmov a nosných konštrukcií, ktoré vydržia ťažké bremená, ako aj v kovoobrábaní – na výrobu plotov, rámov a rámov.

Hlavné vlastnosti uzavretých profilov obdĺžnikového prierezu

Profilované obdĺžnikové potrubie má uzavretý tvar s obdĺžnikovým prierezom so zaoblenými hranami. Ako surovina sa používa nehrdzavejúca, uhlíková, legovaná alebo nízkolegovaná oceľ. Povrchy sú upravené žiarovým zinkovaním, pokryté antikoróznymi materiálmi na ochranu a lakované – pre estetický vzhľad.

Jäklové profily obdĺžnikového profilu sa vyrábajú tromi spôsobmi:

  • Profil valcovaný za tepla: získaný valcovaním kovu za tepla so švom na jednej z rovín alebo bez švov. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou proti korózii, má veľkú hmotnosť a prijateľnú cenu.
  • Profil valcovaný za studena: presnejší vo veľkosti prierezu, zvyčajne má zvary. Odoláva zmenám teploty a tlaku, ale je menej odolný ako predchádzajúca verzia.
  • Elektricky zvárané profily valcované za studena: vyrábané elektrickým zváraním oceľového plechu do kruhovej rúry s následným profilovaním krimpovaním na 4 stranách.

Výhody uzavretého obdĺžnikového profilu

Použitie pravouhlých rúr v stavebníctve znižuje obsah kovu a hmotnosť predmetu o 25% vďaka dutine vo vnútri výrobku, čo šetrí náklady na kov. Zároveň sa zachováva odolnosť konštrukcií voči vonkajším vplyvom a urýchľuje sa ich montáž.

Ďalšou výhodou použitia pravouhlých rúr je ľahká práca s profilom: rúra sa ľahko tvaruje, upevňuje a rezá podľa výkresu a jasná geometria zjednodušuje prepravu a skladovanie. Takéto profily sú odolné voči deformáciám a skrúteniu, korózii, extrémnym teplotám.

Jäklové profily s obdĺžnikovým prierezom poskytujú tuhosť a pevnosť pre rôzne konštrukcie a tiež ušetria peniaze za oceľové materiály pri zachovaní spoľahlivosti a životnosti projektu.

Welcome to Primabyvanie.sk, where words come alive and stories unfold! We are not just a company; we are a passionate team of wordsmiths dedicated to bringing your ideas to life through the art of blogging.

Newsletter